Posts Tagged ‘Sant Joan de Salelles’

Quadern de Cruïlles (4)

5 febrer 2012

A una passejada del centre de Cruïlles, l’antiga església de Sant Sadurní de l’Heura, dedicada al degollament de Sant Joan. Es va construir al segle X, tal com ho demostra la col·locació de les pedres en forma d’espiga. Un lloc òptim per a un picnic sota un sol d’hivern.


%d bloggers like this: